Σεμινάρια

Γιατί να μας επιλέξετε:

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός iTraining παραδίδει εξειδικευμένα σεμινάρια στους στους πιο καίριους τομείς της αγοράς εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Παρακάτω θα ενημερωθείτε για τα σεμινάρια που διεξάγουμε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σεμινάρια

  • Στατιστικά Προγράμματα : SPSS
  • Στατιστικά Προγράμματα : ΕViews
  • Σεμινάρια Matlab
  • Σεμινάρια Mathematica
  • Μηχανογραφημένη
  • Λογιστική
  • Σεμινάρια Autocad