Σχολή Κρέατος

Η πρώτη ιδιωτική σχολή εκπαίδευσης κρεοπωλών στην Ήπειρο από το ΚΕΚ Γραβάνης είναι γεγονός

Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Επαγγελματία Κρεοπώλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων   

Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κρεοπώλη, απαιτείται εκπαίδευση από Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και οι δύο τίτλοι σπουδών έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του Κρεοπώλη, βάσει νομοθεσίας, (ΠΔ 468/90, ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) απαιτείται η απόκτηση Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Κρεοπώλη. 

Το ΚΕΚ Γραβάνης, λειτουργεί τη πρώτη Ιδιωτική Σχολή Κρέατος, στην Ήπειρο, ισάξια με την κρατική. Η σχολή στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία και διδάσκουν κτηνίατροι τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ενώ συνεργάζεται με πιστοποιημένα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας κρέατος. 

Στο τμήμα εκπαίδευσης κρεοπωλών, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επιτυχή εξέτασή τους, Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ισότιμο των Κρατικών Σχολών, απαραίτητο για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.