Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Γιατί να μας επιλέξετε:

 • Προετοιμασία για τις εξετάσεις του εξαμήνου
 • Δημιουργία εργασιών είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες του φοιτητή
 • Διαθέτουμε σημειώσεις & έχουμε εμπειρία στον τρόπο εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος
 • Ενίσχυση των κενών του φοιτητή
 • Πρακτική εξάσκηση σε προγράμματα και ασκήσεις
 • Στοχευμένη διδασκαλία στις απαιτήσεις του μαθήματος
 • Στοιχείο ΛίσταςΠρογραμματισμός και οργάνωση του διαβάσματος του φοιτητή

Συμμετοχή σε Πανεπιστημιακό μάθημα

Το Φροντιστήριο μας έχει πολυετή εμπειρία στην ενίσχυση και προετοιμασία των φοιτητών.

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • Πανεπιστήμιο Πειραιά ( ΠΑΠΕΙ )
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΟΠΑ πρώην ΑΣΟΕΕ )
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ΕΚΠΑ )
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ΕΜΠ )
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( ΕΑΠ )
 • ΤΕΙ Αθήνας
 • ΤΕΙ Πειραιά